Uvod

Podjetje Eko Les Energetika d.o.o. je ekskluzivni zastopnik in prodajalec vrhunskih kotlov na lesno biomaso Fröling iz Avstrije na območju telefonske kode 05, torej na celotnem območju Primorske. Nudimo vam montažo in servis za kotle Fröling.

Pri kurjenju lesne biomase v kotlih Fröling dosegamo izjemno visoke izkoristke do 92 %. Tako visoke izkoristke pa je možno doseči samo s specialnimi kotli na lesno biomaso in ustreznim krmiljenjem le teh. K lesni biomasi spada ves odpadni material (žaganje, lubje, gozdni ostanki – vejevje, krošnje, debla).

Specialne kotle Fröling z ustreznim krmiljenjem pa vam lahko povežemo tudi z obstoječim solarnim sistemom ali pa vam celoten sistem dobavi in montira naše podjetje.

Poleg številnih pozitivnih učinkov ogrevanja na lesno biomaso, ki se nanaša na varovanje okolja vam Eko sklad Republike Slovenije namenja nepovratno finančno pomoč za vgradnjo sodobnih kotlov na lesno biomaso.

Vso dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov vam uredijo naši svetovalci.

Hopwas_Woods_Suntestest